Advent

(Ordinære kunngjøringer, se nedenfor)

Vi finner en oppfordring i evangelieteksten fra Markus, kapittel 13 i messe på den første søndagen i advent: Se opp og vær våkne, for dere vet ikke når tiden er inne! Det blir som med en mann som er dratt ut på en reise: … Så våk da; for dere vet ikke når husbonden kommer.

Evangeliet oppfordrer oss til å trene troens øye og øre slik at vi kan se Herrens veier, gjenkjenne hans ord, erkjenne hans ønsker for oss og handle etter det vi har erkjent.

Hvordan «trene troens øye og øre?» Svaret der er bønn og å ta imot sakramentene. Bønn, messe og gjerne skriftemål: Gjør det til et mål at du ber hver dag og at du går til messe så sant du bare kan. Bruk skriftemålet og ta imot forsoningens sakrament slik at du kan gå julen i møte med fred i sinn.

I Filipperbrevets kapittel fire gir Paulus oss denne oppfordringen: Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!

Apostelen formaner oss til å legge vekt på det sanne, det vakre og det gode, alt som er verd å elskes; til å bruke vår tid, den til Herren gir oss, på en verdig måte.

Advent er en meditativ tid, en tid for refleksjon og indre samling: Bruk de litt stillere dagene til å bygge opp et regelmessig bønneliv hvis du ikke allerede ber: På smarttelefonen din kan du laste ned katolsk.no appen og der finner du den lille bønneboken med morgen- og aftenbønner, skriftespeil og mye, mye mer. Vil du lese mer om bønn kan f.eks. Romano Guardinis nydelige lille bok «Bønnens forskole» anbefales på det varmeste. Du finner den i St. Olav bokhandel.

Og, gå til messe så sant du kan! Det er så lett å utsette messebesøket fordi «alt annet» synes så mye viktigere, men husk da at messen, helt virkelig, er stedet hvor den Allmektige bøyer seg ned til deg og meg her på jorden for å gi seg til oss, ikke fordi han må, men fordi han vil!

Roratemesser i advent.

Roratemessen er en gammel katolsk adventstradisjon. Messen har sitt navn fra inngangsverset for 4. søndag i advent. Teksten fra profeten Jesaja ble i gammel tid sunget på latin ved messens inngang: Rorate Cæli desuper, et nubes pluant iustum. (Himler, send dugg fra det høye, rettferd regne fra skyene.)

Tradisjonen er at man feirer messe ved daggry i adventstiden for å be og våke for Herrens komme.

Hos oss vil vi feire disse messene i det gamle ritus på lørdagene i advent kl. 0800. Etter messen er alle velkommen til felles frokost i menighetssalen.

 

Påmelding til messe:

For å melde deg på til søndagenes messe på Gjøvik og Lillehammer, send SMS til meg, p. Reidar på nummer 48227571 hvor du skriver «Gjøvik / Lillehammer, dato for messen, ditt navn og navnene på de andre du vil melde på»

De som ønsker å gå i messen på polsk bes å sende SMS på samme måte til p. Lukasz Gruchala på nr. 40557822.

Kunngjøringer denne uke:

Mariakirken på Lillehammer:

Søndag 29. november: Høymesse kl. 1100. Første søndag i advent.

Onsdag 2. desember: Messe kl. 1100

Torsdag 3. desember: Messe kl. 1100. NB: Torsdagsmessene flyttes nå fast fra kl. 1800 til 1100.

Lørdag 5. desember: Roratemesse etter tridentinsk ritus kl. 0800

Søndag 6. desember: Høymesse kl. 1100. Andre søndag i Advent. Tiårsdag for kirkens konsekrasjon,

 

St. Andreas kirke på Gjøvik:

Onsdag 2. desember: Messe kl. 1800

Søndag 6. desember: Høymesse kl. 1700

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-6-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/garmokyrkja-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/korovelse-20210318-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag-202-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag2-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/paskenatt3-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/skjaertorsdag1-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/velsignelse-20polsk-20paskemat-202018-jpg/