Kunngjøringer 29. mars - 13. april: 

Mariakirken og St. Andreas kirke.

Corona- virus i Innlandet, oppdatering 29. mars:

Torsdag 26. mars forlenget myndighetene tiltakene for å begrense corona-smitten frem til og med annen påskedag, 13. april. Enkelte tiltak ble også skjerpet inn, blant annet er det ikke tilrådelig å møtes flere enn fem personer samtidig, for å begrense smitten.

Så uvirkelig og vondt det enn er, må vi huske at vi gjør disse tiltakene for å hjelpe hverandre, for å unngå å smitte hverandre.

Mariakirken på Lillehammer og St Andreas kirke på Gjøvik vil derfor være stengt frem til mandag 13. april.

Søndag 29. mars vil Mariakirken på Lillehammer være åpen for stille bønn fra kl. 10.00 til 18.00, men troende bes følge rådet om maksimalt fem personer tilstede samtidig.

Sognekontoret er imidlertid bemannet som vanlig, og jeg vil feire messen med intensjon for vår menighet og alle våre kjære som lever i frykt og usikkerhet.

I kommende uke feires messen privat kl. 11.00 onsdag – søndag.

I den stille uke og påske feires messene uten menighet til de vanlige messetidene:

Palmesøndag kl. 1100

Skjærtorsdag kl. 1800

Langfredag kl. 1500

Påskeaften kl. 2300

Påskedag kl. 1100

Alle troende oppfordres til å delta i liturgiene ved å be den Åndelige kommunion (se nedenfor) og gjerne ved å følge en av de overførte messene, f.eks. fra St. Olav menighet i Oslo eller Arendal. (Se linker nedenfor)

Har du egne messeintensjoner, er du velkommen til å sende dem til meg eller ringe.

 

Jeg vil oppfordre dere alle til å delta i messe på nett med biskop Eidsvig kl 11.00 på www.katolsk.no ; eller med p. Markussen kl. 10.00 i Arendal www.youtube.com/channel/UCI8hVBrHj3APKzJL1VxBpYQ eller ved å be den Åndelige kommunion, gjerne til messetid:

Denne andakten kan du be som følger:

Messens lesninger og bønner finner du på Katolsk.no her: www.katolsk.no/praksis/kirkearet/2020#13:3

Begynn med korstegnet: I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn.

Be så gjerne syndsbekjennelsen:

Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for dere alle, at jeg har syndet meget i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser ved min skyld.

Derfor ber jeg den salige jomfru Maria, alle engler og hellige og dere alle: be for meg til Herren, vår Gud.

 

Den allmektige Gud miskunne seg over oss, tilgi våre synder og føre oss til det evige liv.

 

Du kan så lese dagens kollektbønn, lesningen(e), gradualesalmen og evangeliet. Fra katolsk.no

 

Les så gjerne trosbekjennelsen. (I kirken sier vi denne på søndagene):

Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting. Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn,

født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.

 

Etter trosbekjennelsen vil vi i kirken be våre forbønner. Be gjerne for dine kjære, vår menighet og kirke og alle som nå er syke og lever i frykt og alle dine egne bønneemner.

 

Be så bønnene for den «Åndelige kommunion»:

Tro, håp og kjærlighet

Herre Jesus Kristus, du som er nærværende i alterets hellige sakrament, jeg tror på deg, jeg håper på deg, jeg elsker deg. La intet skille meg fra deg, la alt lede til større fellesskap med deg. La min lengsel etter deg komme til syne som kjærlighet til dem jeg møter, og la meg snart få motta deg ved ditt alter. Amen.

 

Å, min Jesus!

Jeg tror på deg i alterets aller helligste sakrament. Jeg håper på din uendelige barmhjertighet. Jeg elsker deg over alt. Av kjærlighet til deg angrer jeg oppriktig mine synder. Jeg vil heller dø enn noensinne fornærme deg igjen. Jeg lengter etter å motta deg. Kom, min elskede Frelser! Kom til min stakkars sjel! Jeg omfavner deg i mitt hjerte! Jeg forener meg med deg. Å Jesus, vær alltid hos meg. Amen.

 

Å nærme seg ditt tabernakel

Jesus, min kjærlighet! Kom, ta bolig hos meg og besøk meg i din nåde. I ånden nærmer jeg meg ditt hellige tabernakel. La meg her motta ditt velsignede legeme og din høyhellige sjel, din guddom og din menneskehet. Du er min, og jeg er din! Evig vennskap, Jesus, evig vennskap! Kjærlige Jesus, jeg ber deg: la meg aldri skilles fra deg! La oss bli ett med hverandre. Vår Herres Jesu Kristi legeme og blod bevare meg til det evige liv. Amen.

 

Avslutt andakten med Fader Vår:

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Avslutt så med korstegnet, og gjerne ønsket om Guds Moders forbønn:

 

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

 

Den katolske «Liten bønnebok» er har mange fine bønner, og den er tilgjengelig på nettet her: katolsk.app.katolsk.no/elkb.html

 

I løpet av noen få dager håper vi å få på plass flere tilbud på nettet, blant annet en messe som strømmes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/bykirken-otta-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dokka-bedehus-lav4-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/engehaugen-kirke-1-sept-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/messe-pa-otta170916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kurs-i-gjovik-200916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/uten-navn-png/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/katekese-pa-lillehammer-100916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-lav1-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-2-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-3-050617-jpg/