Covid-19 og Omikron

Dessverre opplever vi igjen en oppblomstring av pandemien som gjør det nødvendig å innføre på ny mange av de smitteverntiltakene vi kjenner fra tidligere:

Alle deltakere på messer og andre liturgier og aktiviteter skal registreres med navn og telefonnummer. Menighetene kan bli bedt om å bistå kommunen med å informere deltakerne om smitte. 

I vår menighet bruker vi lister som vi skriver oss på bak i kirken når vi kommer til messe.Dette gjelder både på høymessene og messer på polsk.

 

NB: For å kunne holde en meters avstand er annenhver benkerad nå stengt. Det betyr at det kun er 75 plasser i Mariakirken og om lag 40 plasser i St. Andreas kirke.

Bispedømmet anbefaler at alle deltakere i gudstjenester bruker munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Dvs. ved inngang og utgang, og utenfor kirken når de troende samles.

Katekesen 12. desember:

Vi vil ha katekese for 1. kommunion og konfirmasjon i Mariakirken på Lillehammer den 12. desember, mens vi ser an utviklingen på Gjøvik. Alle barn og ungdommer (deres foreldre) vil få beskjed om det blir katekese på SMS i løpet av uken.

Følg med i nyhetene og på nettsidene til menigheten:

Vi har nå dessverre en situasjon som kan endres meget raskt hvis smittetallene øker eller vi får lokale utbrudd i vårt område. Det er derfor mulig at annonserte messer og andre aktiviteter endres eller avlyses på kort varsel. Følg derfor med på disse hjemmesidene og/eller menighetens facebooksider for oppdatert informasjon.

 

Advent

«Advent» kommer fra det latinske adventus; «Komme» og ble opprinnelig brukt om en fyrstes offisielle komme til en by. For oss betegner advent den tiden da Kirken forbereder seg til å ta imot Kristus. Vi minnes Israels århundrelange lengsel etter Messias, frelseren, som profetene talte om. Denne lengsel ble oppfylt ved Jesu fødsel, som vi feirer i juletiden.

Men, samtidig rettes vårt blikk også fremover, mot Ham som skal komme ved tidenes ende: Kristus, verdens Herre, som skal dømme levende og døde og opprette sitt rike.

Advent er derfor en håpets og forventningens tid, da Kirken maner oss til årvåkenhet og åndelig fornyelse. Den liturgiske farge, fiolett, viser også at advent også er en botens og bønnens tid. Adventskransen som vi tenner, kan minne oss om de fire årtusener som gikk forut for Kristi komme, men også om jomfruene som gikk brudgommen i møte med sine lamper. 

«Vær rede» sier Jesus. «Stå fullt påkledd og med lampene tent, lik folk som venter sin Herre hjem fra bryllupsfest, klare til å lukke opp så snart han kommer og banker på.» (Luk 12, 35-36) Fra den katolske bønneboken.

 

Advent i Mariakirken:

I Adventstiden er det en gammel tradisjon å feire roratemessen, en tidlig morgenmesse hvor kirken kun er opplyst av levende lys. Lysene minner oss om at Jesus er lyset som opplyser mørket og gir de troende å se Ham og ta Ham imot i deres hjerter. I Adventstiden vil vi feire roratemessen på onsdager og lørdager kl. 08.00. NB. Onsdag 1. desember er det ikke messe pga. presten er på reise.

 

Søndag 12. desemberber: 3. søndag i advent og ungdommenes advenstsaksjon på Gjøvik.

Norges unge katolikker har tradisjonen tro sin årlige innsamlingsaksjon til Caritas sitt arbeide for nødstilte og fattige; adventsaksjonen. I år går innsamlingen til landbruksprosjekter i Kongo og ungdommene i vår menighet hjelper til! I St. Andreas kirke på Gjøvik vil vi ha adventsaksjonen på 3. søndag i advent, den 12. desember (Samme dag som katekesen).

Kunngjøringer uken 5. - 12. desember:

Lillehammer:

Søndag  5. desember: Andre søndag i advent. Høymesse kl. 11.00.

Onsdag 7. desember: Roratemesse kl. 08.00.

Torsdag 9. desember: Messe kl. 11.00. Troskurs kl. 18.00.

Lørdag 11. desember. Roratemesse etter tridentinsk ritus kl. 08.00

Søndag 12. desember: Messe på polsk kl. 09.00, høymesse kl. 11.00. tredje søndag i advent. Katekese for 1. kommunionsbarn og konfirmanter på Lillehammer fra kl. 10.00 - 14.00. NB: Følg med på menighetens hjemmesider for oppdatert informasjon mht. coronapandemien.

 

Gjøvik:

Søndag 5. desember: Andre søndag i advent. Høymesse kl. 17.00.

Onsdag 8. desember: Messe kl. 18.00

søndag 12. desember: Messe på polsk kl. 12.00, høymesse 17.00. Tredje søndag i advent. Katekese for 1. kommunionsbarn og konfirmanter på Gjøvik fra kl. 15.00 - 18.00. NB: Følg med på menighetens hjemmesider for oppdatert informasjon mht. coronapandemien.

 

 

Otta:

Neste messe på Otta blir søndag 19. desember kl. 17.00

Katekese for 1. kommunionsbarn og konfirmanter begynner kl. 16.00. 

 

Troskurs på Lillehammer

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Kurset vil holdes to torsdager i måneden i menighetessalen på Lillehammer fra slutten av oktober og frem til over påske. I denne tiden vil vi se på de viktigste sidene av den katolske tro og katolsk liv: Troen på Gud; faderen Sønnen Jesus Kristus og den Hellige Ånd, sakramentene, bønn, klosterliv og karitativt arbeid med mer. 

Vi tar sikte på å møtes annehver torsdag kveld (med opphold for jul og påske) fra kl. 18.00 - 19.30 i menighetssalen til Mariakirken på Lillehammer. Påmelding ved oppmøte første kurskveld, kurset er gratis.

Kommende kurskveld: Torsdag 25. november kl. 18.00. Fikk du ikke med deg de to første kurskveldene? Bare møt opp likevel.

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/bykirken-otta-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dokka-bedehus-lav4-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/engehaugen-kirke-1-sept-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/messe-pa-otta170916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kurs-i-gjovik-200916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/uten-navn-png/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/katekese-pa-lillehammer-100916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-lav1-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-2-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-3-050617-jpg/