Ekstra katekese for konfirmanter på Lillehammer og Gjøvik helgen 22. - 23. januar. Se kunngjøringene nedenfor.

 

Det er noen lettelser i corona-restriksjonene:

Fra og med søndag 16. januar: Mksimalt 50 på Gjøvik og 150 på Lillehammer, fremdeles påmelding på nett. Munnbind anbefales.

NB: Påmelding til messe gjelder kun søndagenes messer. Til ukedager brukes lister i våpenhuset.

Link til billettbestilling finner du her: billett.katolsk.no/

Munnbind er anbefalt for alle.

 

Kunngjøringer uken 16. - 23. januar 2022:

Lillehammer:

Søndag 16. januar: Høymesse kl. 11.00

Onsdag 19. januar: Messe kl. 11.00

Torsdag 20. januar: Messe kl. 11.00

Søndag 23. januar: Høymesse kl. 11.00.

Søndag 23. januar: Ekstra katekese for konfirmanter på Lillehammer fra kl. 10.00 - 14.00.

 

Gjøvik:

Søndag 16. januar: Høymesse kl. 17.00.

Lørdag 22. januar: Ekstra katekese for konfirmanter på Gjøvik fra kl. 13.00 - 15.00.

Søndag 23. januar: Høymesse kl. 17.00.

 

 

Troskurs på Lillehammer

Neste kurskveld er 27. januar.

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Kurset vil holdes to torsdager i måneden i menighetessalen på Lillehammer fra slutten av oktober og frem til over påske. I denne tiden vil vi se på de viktigste sidene av den katolske tro og katolsk liv: Troen på Gud; faderen Sønnen Jesus Kristus og den Hellige Ånd, sakramentene, bønn, klosterliv og karitativt arbeid med mer. 

Vi tar sikte på å møtes annehver torsdag kveld (med opphold for jul og påske) fra kl. 18.00 - 19.30 i menighetssalen til Mariakirken på Lillehammer. Påmelding ved oppmøte første kurskveld, kurset er gratis.

Neste kurskveld er torsdag 27. januar kl. 18.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/