Kunngjøringer for 17. - 25. februar 2018:

Fastetid

Tavle fra korsveien "Jesus dør på korset" og Korsvei med katekesebarna på Otta, februar 2018

Lillehammer:

Alle messer feires i Lillehammer kirke.

Søndag 18. februar: Høymesse kl. 1400.

Onsdag 21. februar: Messe kl. 1800. Korøvelse etter messen.

Søndag 25. februar: Høymesse kl. 1400

Gjøvik:

Søndag 18. februar: messe kl. 1700. Katekese for barn og konfirmanter på Gjøvik fra kl. 1500

Dokka:

Lørdag 24. februar: Messe kl. 1700 i bedehuset på Dokka. Kirkekaffe etter messen.

Otta:

Lørdag 17. februar: Messe kl. 1700. Katekese for barn og konfirmanter fra kl. 1600.

 

Katekesen for barn på Lillehammer blir fremover fra kl. 1130 - 1400 på den 2. søndagen i måneden. (11.feb, 11.mar, 8.apr og 13. mai)

 

Troskurs begynner på Lillehammer 14. februar og Gjøvik 27. februar.

Vi starter opp et troskurs i februar. Tema i år blir Kirkens indre liv: Troen som holder hele kirken sammen på tross av alle de menneskelige svakheter og utfordringer utenfra som har preget den i de to tusen årene den har eksistert. Inspirert av troen på den allmektige Gud har ulike former for bønn, martyrer, helgener og klosterordener vokst frem, ofte som svar på misforhold i den samme kirke som de bekjente sin tro på. I dette kurset ser vi på hvordan troen og bønnen har artet seg i kirken opp igjennom århundrene og hvordan den har vist seg i kirkens åndelige liv, i dens hellige og dens ordens- og klosterfellesskap.

Kurset er gratis og åpent for alle interesserte og holdes både på Lillehammer og Gjøvik.

På Lillehammer holdes det i Frimurerlogens lokaler efter onsdagens aftenmesse, fra ca 18.45 – 20.15 på følgende datoer: 14. og 28. februar, 7. mars, 11. april, 9. og 23. mai. Kursdager for høstsemesteret kunngjøres senere.

På Gjøvik holdes det i Engehaugen kirke fra kl. 1800 - 1930 på følgende tirsdager: 27. februar, 13. mars, 10. april, 24. april, 8. mai og 22. mai. Datoer for høstsemesteret kunngjøres senere.

 

 

 

Tegninger for kirken er klare. Vi håper den er klar til konfirmasjonen 2. juni.

Her ser du 3D tegningene vi nettopp har fått fra arkitekten vår, og som viser hvordan kirken blir når den står ferdig senere i år.

Mens kjelleren til nå bare har vært et stort lagerrom, blir den nå en stor og lys menighetssal med kjøkken og tre rom til katekesen, mer om det nedenfor.

Bakerst i kirkesalen blir det igjen en skriftestol, og kirken blir stort sett som vi kjenner den fra tidligere. Det som blir nytt er at de store vinduene byttes med moderne glass som har soldemping, og taket blir isolert med ny og tykkere isolasjon. Vi får også ny belysning med matte glasspendler. Ny ventilasjon og høyttaleranlegg blir det også.

Til høyre for kirken på den øverste tegningen kommer den nye sidefløyen. Den gamle blir demontert senere i vinter og så bygget opp som vist her: På den andre tegningen ser vi bygget "åpnet", og den tredje tegningen viser planløsningen. Det første rommet, nærmest kirken blir et romslig sakristi, deretter følger et møterom som også kan bli et sekretærkontor hvis det behovet melder seg i fremtiden. I enden av korridoren fra kirken finner vi et gjesterom med eget bad, et toalett for besøkende og kontor for sognepresten. I enden av fløyen blir det en leilighet til presten, slik at han igjen blir boende ved kirken.

I kjelleren til kirken (Den tredje tegningen)  blir det, som allerede nevnt menighetssal. Fra kirken blir det en ny innvendig trapp rett innenfor kirkens hovedinngang. Der blir det også en liten heis for alle som ikke kan bruke trappen. Man kan også komme inn til menighetssalen fra trapper og ramper på utsiden av kirken. I langveggen til menighetssalen vil det skjæres ut store vinduer og terrenget (På kirkens sydside) vil skrås ned, slik at salen får fullt dagslys.

Når man går ned trappen fra kirken kommer en først til en åpen garderobe, og man ser kjøkken og toaletter til venstre. Selve salen blir stor og lys, og mot vest, rett under kirkens kor finner vi tre lyse møterom som kommer til å brukes i katekesen.

Kirkens hage kommer også til å se annerledes ut: Foran kirken, mot Weidemannsgate blir hovedparkeringen med litt over tjue parkeringsplasser og garasje for presten. Bak kirken blir det om lag åtte ekstra plasser, slik at menigheten har plass til alle sine besøkende. Mot nord (utenfor presteboligen) tenker vi å bygge en «Mariahage», en plass for vår flotte statue av Guds Moder hvor an kan ha en stille stund og gjerne be en rosenkrans. Kanskje vi kan bygge en hage lik den flotte hagen Vår Frue menighet har i Ålesund?

PK entreprenør er allerede i full gang med arbeidene, og de lover oss at kirken skal være klar til konfirmasjonen den 2. juni, og menighetssal og sidefløy skal være ferdig til høsten.

Mariahagen til Vår Frue menighet i Ålesund. Kanskje vi kan få en like flott hage hos oss på Lillehammer?

 

Datoer for konfirmasjon, 1. kommunion og messer på Dokka og Otta i 2018 er klare.

I Mariakirken menighet blir det konfirmasjon lørdag 2. juni kl. 1100.

Det blir konfirmasjon på Otta lørdag 19. mai kl. 1200.

1.kommunion På Lillehammer blir søndag 10. juni og

1.kommunion på Gjøvik blir søndag 27. mai kl. 1700

Vi håper å kunne bruke Mariakirken til konfirmasjon og 1. kommunion på Lillehammer. Blir kirken vår ikke klar til bruk vil konfirmasjonsmessen bli i Lillehammer kirke kl. 1100 lørdag 2. juni og 1.kommunionsmessen bli i Lillehammer kirke kl. 0830 om morgenen søndag 10. juni. Informasjon om kirke og klokkeslett vil bli gitt foreldrene til konfirmantene og 1. kommunionsbarna i god tid.

Datoene for messefeiring i Bykirka på Otta og i bedehuset på Dokka for vårhalvåret 2018 er nå klare. De er publisert lengre ned på denne siden og under fanene Dokka, Otta og messetider.

 

Mariakirken, Weidemannsgate 3B, 2613 Lillehammer:

Mariakirken er stengt fra og med 6. august 2017 for lengre tid på grunn av oppussing.

Høymessen feires i denne tiden i Lillehammer kirke (bildet under), Kirkegata 28,  hver søndag kl. 1400.

Mariakirken in Lillehammer  is closed due to refurbishment. The High mass is celebrated in Lillehammer kirke (The Lutheran main church in the city centre, see picture below)  at 2 PM every Sunday.
 

 

Katekesen (undervisning) for barn i Lillehammer-området foregår i Kirkesenteret til Lillehammer menighet, rett nedenfor Lillehammer kirke. (Adressen er Skoletorget 8, 2609 Lillehammer). Det blir også kirkekaffe.  Se fanen "Katekese" eller "Konfirmant" for mer informasjon.

 

Messe på polsk

Feires hver 1. og 3.  søndag i måneden kl. 14:00 i Søre Ål kirke, Hamarvegen 180, 2614 Lillehammer.

Msze święte w języku polskim odprawiane są w każdą 1. i 3. niedzielę miesiąca o godz. 14.00 w kościele w Søre Ål (w sierpniu 2017 rozpocznie sie przebudowa naszego kosciola katolickiego Mariakirken i bedzie on zamkniety przez blizej nieokreslony czas).

 

Najbliższe msze święte w 2017 roku: 17.12., w 2018 roku: 07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03., 18.03.

Msze święte w języku norweskim w Lillehammer w każdą niedzielę o godz. 08.30 w Lillehammer Kirke, Kirkegata 28

 

 

 

Gjøvik:

Gjennomfaret 2, 2818 Gjøvik

Messe hver søndag kl. 1700

Katekese for barna (nesten) hver 3. søndag i måneden fra kl. 1500-1700. Se fanen "katekese" for oppdatert informasjon.

Husk katekese for barn og konfirmanter søndag 18. februar kl. 1500!

 

Otta:

Bykirka, Storgata 21, 2670 Otta

Vårhalvåret 2018 blir messene på følgende lørdager kl.1700:

17. februar, 3. mars, 17. mars, 7. april, 5. mai, 19. mai og 9. juni

NB: Det blir ikke messe 21. april på grunn av prestevielse i Oslo.

 

 

Dokka: 

Bedehuset, Storgata 38, 2870 Dokka

Vårhalvåret 2018 blir det feiret messe på de følgende lørdager kl. 1700:

24. februar, 28. april og 26. mai

Kirkekaffe etter messen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/