Kunngjøringer 14. - 21. oktober:

Nytt kirkeråd på Gjøvik, se nedenfor.

Lillehammer:

Mariakirken, Weidemannsgate 3B, 2613 Lillehammer

Søndag 14. oktober: Høymesse kl. 1100, rosenkrans fra kl. 1030.

Onsdag 17. oktober: Messe kl. 1900.

Torsdag 18. oktober: Messe kl. 1900.

Fredag 19. oktober: Messe kl. 1900. Møte for kateketene etter messen.

Søndag 21. oktober: Høymesse kl. 1100, rosenkrans fra kl. 1030.

Søndag 21, oktober: Messe på polsk kl. 1400

 

Det er mulig å gå til skrifte en halv time før alle messer.

 

Gjøvik:

Hunn kirke, Åsvegen 35, 2825 Gjøvik

Onsdag 10. oktober oppnevnte p. Reidar et nytt kirkeråd på Gjøvik.

Rådets medlemmer er foruten sogneprest Reidar Voith, Stein Ek Brynilsen, Anna Maksim, Liberatha Mutuyimana, Marte S. Follinglo og Marcin Gierat.

Rådet er ment å fungere som et lokalt sogneråd for katolikkene i Gjøvik-området som går til messe i Hunn kirke. Det er samtidig viktig å presisere at dette ikke er et menighetsråd, for sistnevnte er opprettet av biskopen og valgt av hele menigheten.

Kirkerådet på Gjøvik vil ha som oppgave å bistå sognepresten i å bygge opp menigheten på Gjøvik; finne frivillige til kirkekaffer, rengjøring, ungdomsarbeid, katekese, foredrag; bidra til at alle føler seg vel og hjemme i kirken; bistå der hvor det trengs en hjelpende hånd; gi gode råd til sognepresten og så videre.

Vi håper rådet sammen med alle troende vil bidra til at vi får en levende og god menighet på Gjøvik!

 

Messer i Hunn kirke:

Søndag 14. oktober:     Messe kl. 1800: NB. Merk tiden!

Søndag 21. oktober.     Messe kl. 17:00 Polsk/Norsk

Søndag 28. oktober.     Katekese 15:00-18:00

                                      Messe kl. 17:00

Søndag  4. november.  Messe kl. 17:00

Onsdag  7. november   Troskurs kl. 18:00

 

Otta:

Bykirka, Storgata 21, 2670 Otta

Fra og med søndag 21. oktober vil messen på Otta feires en gang i måneden, og det på den 3. søndagen/ måned kl. 1700

Messedagene blir altså: søndag 21. oktober, 18. november, 16. desember, 26. desember (2. juledag), 20. januar, 17. februar...

 

 

Pilegrimsreise til Oberammergau i Tyskland i 2020.

I juli 2020 arrangeres det en pilegrimsreise til Oberammergau i det sydlige Tyskland. p. Reidar fra Mariakirken på Lillehammer blir med som pilegrimsprest og reiseleder er Ellen K. Wergeland fra Porsgrunn. Det er nå mulig å melde seg på, se informasjon nedenfor.

Du kan nå melde deg på hvis du vet at du vil bli med, skriv da til Ellen eller p. Reidar.

Ta også kontakt hvis du er interessert men ikke helt sikker ennå, slik at vi får en oversikt over interesserte.

 

Flott menighetstur til Ringebu stavkirke og Østre Gausdal kirke lørdag 16. juni.

Om lag tredve store og små ble med på vårens menighetstur som denne gangen gikk til Ringebu stavkirke og Østre Gausdal kirke. På Ringebu feiret vi messe i stavkirken før vi fikk høre om dens historie. Vi fikk lunch i prestegården og så prestegårdshagen før vi fortsatte til Østre Gausdal kirke. Der fikk vi en omvisning og så den flotte kirken før ferden gikk hjemover. En stor takk til alle de som har planlagt og bidratt til denne fine dagen! Alle bilder: Kåre Hosar, fra menighetens Facebookside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/