Biskop Eidsvig kommer på besøk til menigheten tirsdag 15. juni.

De siste ukene har vår biskop reist rundt i menighetene for å snakke med sine prester og de troende om de erfaringer og utfordringer man har møtt i pandemien.

Hans reise er nettopp besøk og ikke visitas av menighetene, og biskopens ønske er å høre hvordan vi har klart oss. På tirsdag, 15. juni, kommer han til oss her på Lillehammer, og besøket innledes med messe kl. 18.00, hvor alle er velkomne. Etter messen vil han spise med en mindre gruppe, siden. coronabegrensningene gjør at vi ennå ikke kan ha en ordinær kirkekaffe. Til messen på tirsdag ber vi alle som kommer å registrere seg ved å skrive seg på liste som ligger i kirkens inngangsparti.

 

Messe og katekese i bykirka på Otta søndag 20. juni.

Siden pandemien begynte, har vi ikke kunnet feire messe i Bykirka på Otta. Grunnen til dette er at denne kirken jo er et kapell i et kontorlandskap, og at den derfor ble stengt av smittevernhensyn i begynnelsen i mars i fjor.

Men nå kan vi igjen ta opp messefeiringen på Otta, så vi møtes i Bykirka (I Storgata 21) på søndag 20. juni kl. 17.00 for høymesse, og katekesen for 1. kommunionsbarna begynner en time før, kl. 1600.

På grunn av de smittevernhensynene vi må ta, kan vi ennå ikke ha kirkekaffe – men den håper vi å kunne ta igjen til høsten.

 

Dugnad i hagen lørdag 19. juni fra kl. 10.30

Vi har fremdeles mye som må gjøres i hagen før sommeren, så vi kaller igjen inn til en hagedugnad.

Kan du ta med hansker og hageutstyr og sette av noe timer, vil det være flott!

Velkommen til dugnad!

 

Billettsystemet virker igjen

Vi har tidligere hatt problemer med billettsystemet. Det skal nå være i orden igjen, og vi ber alle registrere seg til messe på bispedømmets billettsystem. (Se artikkel nedenfor om hvordan du gjør det mm. )

 

Kommende ukes messer:

Husk: Påmelding til alle messer! (Se link nedenfor)

Mariakirken, Lillehammer:

Søndag 13. juni. 11. søndag i det alminnelige kirkeår,  Høymesse kl. 11.00

Tirsdag 15. juni. Messe med biskop Eidsvig kl. 18.00

Onsdag  16. juni. Messe kl. 11.00.

Torsdag 17. juni. Ikke messe.

Lørdag 19. juni. Messe etter trid. ritus. kl. 09.30 NB: Merk: Ny messetid.

Lørdag 19. juni: Dugnad i hagen fra kl. 10.30.

Søndag 20. juni. 12. søndag i det alminnelige kirkeår. Høymesse kl. 11.00. 

 

St. Andreas kirke, Gjøvik:

Søndag 13. juni: 11. søndag i det alminnelige kirkeår, Høymesse kl. 17.00

Onsdag  16. juni. Messe kl. 18.00.

Søndag 20. juni. 12. søndag i det alminnelige kirkeår,  Høymesse kl. 17.00.

 

Bykirka på Otta:

Søndag 20. juni. Høymesse kl. 17.00. (Vi ferier fremover messen i Bykirka på Otta, og ikke lenger på Kirketeigen på Kvam.)

 

Messe på Polsk:

Messe på polsk feires normalt på 1. og 3. søndag i mådeden kl. 12.00 i St. Andreas kirke på Gjøvik og Kl. 17.00 i Mariakirken på Lillehammer.

 

Påmelding til messe.

Man må melde seg på til alle messer som feires. Påmeldingen til søndagsmessene må gjøres gjennom billettsystemet på katolsk.no (Bruk denne linken: billett.katolsk.no/

Til hverdagsmesser bruker vi lister som legges ut bak i kirkene.

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/