Kunngjøringer for 11. - 18. mars 2018:

Messene på Gjøvik flyttes til Hunn kirke fra og med kommende søndag.

Det har dessverre oppstått store taklekkasjer i Engehaugen kirke på Gjøvik. Disse lekkasjene er nå så omfattende i kirkerommet at vi har besluttet å flytte de katolske messene til Hunn kirke, Åsvegen 35, 2825 Gjøvik allerede fra og med kommende søndag.

Messetiden blir fremdeles kl. 1700.

På grunn av denne flyttingen som må skje på kort varsel blir katekesen for barn og konfirmanter på Gjøvik kommende søndag avlyst.

 

Det skal velges nytt menighetsråd denne våren, se informasjon nedenfor kunngjøringene.

Messetidene for den stille uke og påske er klare, se nedenfor.

Lillehammer:

Alle messer feires i Lillehammer kirke.

Søndag 11. mars: Katekese for barn og konfirmanter i kirkesenteret (Langesgt.1) fra kl. 1130. Høymesse kl. 1400. NB. Messen begynner noen minutter over kl. 1400 pga. et arrangement i kirken denne dagen.

Onsdag 14. mars: Messe kl. 1800. 

Søndag 18. mars: Høymesse kl. 1400

Gjøvik:

Søndag 11. mars: Korsvei kl. 1630, Messe kl. 1700.

Tirsdag 13. mars: Troskurs kl. 1800

Søndag 18. mars: Messe i Hunn kirke kl. 1700, katekesen er avlyst.

Dokka:

Lørdag 28. april: Messe kl. 1700 i bedehuset på Dokka. Kirkekaffe etter messen. (Det blir ikke messe den 31. mars, fordi dette er påskeaften og påskevigilien feires på Lillehammer denne dagen.)

Otta:

Lørdag 17. mars: Korsvei kl. 1630, Messe kl. 1700. Katekese for barn og konfirmanter fra kl. 1600.

 

Katekesen for barn på Lillehammer blir fremover fra kl. 1130 - 1400 på den 2. søndagen i måneden. (11.feb, 11.mar, 8.apr og 13. mai)

Messetider for den stille uke og påske 2018:

Alle messer og liturgier i Lillehammer feires i Lillehammer kirke, da Mariakirken er stengt for oppussing.

Lillehammer:

Søndag 25. mars: Palmesøndag. Høymesse kl. 1400 med velsignelse av palmegrener.

Torsdag 29. mars: Skjærtorsdag. Høymesse kl. 1600.

Fredag 30. mars: Langredag. Langfredagsliturgi kl. 1500

Lørdag 31. mars: Påskeaften. Påskevigilie kl. 1800

Søndag 1. april: Påskedag. Høymesse kl. 1400

Gjøvik: Messene feires i Hunn kirke, Åsvegen 35, 2825 Gjøvik.

Søndag 25. mars: Palmesøndag. Høymesse kl. 1700 med velsignelse av palmegrener.

Søndag 1. april: Påskedag. Høymesse kl. 1700

 

Menighetsrådsvalg våren 2018

Det nærmer seg tiden for nytt menighetsrådsvalg. I år lever vi under midlertidige forhold, med lånt kirke mens vår egen settes i god stand til et aktivt menighetsliv.
Sognepresten skal ha et menighetsråd til hjelp i sitt arbeid. Valgbare er konfirmerte medlemmer av menigheten.
Det er nedsatt en valgkomite som skal koordinere valget, og det vil bli mulighet til å avgi stemme på messestedene på Lillehammer, Gjøvik og Otta, i tillegg til at det er mulig å avgi stemme via brev. Detaljer kommer senere.
Men valgkomiteen trenger forslag til kandidater. Så om noen vet om noen som kan være interessert, eller du selv kan tenke deg å gjøre en innsats. så meld fra til pater Reidar.

 

Troskurs på Lillehammer og Gjøvik :

Vi starter opp et troskurs i februar. Tema i år blir Kirkens indre liv: Troen som holder hele kirken sammen på tross av alle de menneskelige svakheter og utfordringer utenfra som har preget den i de to tusen årene den har eksistert. Inspirert av troen på den allmektige Gud har ulike former for bønn, martyrer, helgener og klosterordener vokst frem, ofte som svar på misforhold i den samme kirke som de bekjente sin tro på. I dette kurset ser vi på hvordan troen og bønnen har artet seg i kirken opp igjennom århundrene og hvordan den har vist seg i kirkens åndelige liv, i dens hellige og dens ordens- og klosterfellesskap.

Kurset er gratis og åpent for alle interesserte og holdes både på Lillehammer og Gjøvik.

På Lillehammer holdes det i Frimurerlogens lokaler efter onsdagens aftenmesse, fra ca 18.45 – 20.15 på følgende datoer: 14. og 28. februar, 7. mars, 11. april, 9. og 23. mai. Kursdager for høstsemesteret kunngjøres senere.

På Gjøvik holdes det i Engehaugen kirke fra kl. 1800 - 1930 på følgende tirsdager: 27. februar, 13. mars, 10. april, 24. april, 8. mai og 22. mai. Datoer for høstsemesteret kunngjøres senere. NB: På grunn av taklekkasjene i Engehaugen kirke, er det usikkert om kurskveldene fra 10. april og fremover kan avholdes der, eller om de må flyttes til Hunn kirke. Informasjon om dette vil legges ut senere.

 

 

 

Tegninger for kirken er klare. Vi håper den er klar til konfirmasjonen 2. juni.

Her ser du 3D tegningene vi nettopp har fått fra arkitekten vår, og som viser hvordan kirken blir når den står ferdig senere i år.

Mens kjelleren til nå bare har vært et stort lagerrom, blir den nå en stor og lys menighetssal med kjøkken og tre rom til katekesen, mer om det nedenfor.

Bakerst i kirkesalen blir det igjen en skriftestol, og kirken blir stort sett som vi kjenner den fra tidligere. Det som blir nytt er at de store vinduene byttes med moderne glass som har soldemping, og taket blir isolert med ny og tykkere isolasjon. Vi får også ny belysning med matte glasspendler. Ny ventilasjon og høyttaleranlegg blir det også.

Til høyre for kirken på den øverste tegningen kommer den nye sidefløyen. Den gamle blir demontert senere i vinter og så bygget opp som vist her: På den andre tegningen ser vi bygget "åpnet", og den tredje tegningen viser planløsningen. Det første rommet, nærmest kirken blir et romslig sakristi, deretter følger et møterom som også kan bli et sekretærkontor hvis det behovet melder seg i fremtiden. I enden av korridoren fra kirken finner vi et gjesterom med eget bad, et toalett for besøkende og kontor for sognepresten. I enden av fløyen blir det en leilighet til presten, slik at han igjen blir boende ved kirken.

I kjelleren til kirken (Den tredje tegningen)  blir det, som allerede nevnt menighetssal. Fra kirken blir det en ny innvendig trapp rett innenfor kirkens hovedinngang. Der blir det også en liten heis for alle som ikke kan bruke trappen. Man kan også komme inn til menighetssalen fra trapper og ramper på utsiden av kirken. I langveggen til menighetssalen vil det skjæres ut store vinduer og terrenget (På kirkens sydside) vil skrås ned, slik at salen får fullt dagslys.

Når man går ned trappen fra kirken kommer en først til en åpen garderobe, og man ser kjøkken og toaletter til venstre. Selve salen blir stor og lys, og mot vest, rett under kirkens kor finner vi tre lyse møterom som kommer til å brukes i katekesen.

Kirkens hage kommer også til å se annerledes ut: Foran kirken, mot Weidemannsgate blir hovedparkeringen med litt over tjue parkeringsplasser og garasje for presten. Bak kirken blir det om lag åtte ekstra plasser, slik at menigheten har plass til alle sine besøkende. Mot nord (utenfor presteboligen) tenker vi å bygge en «Mariahage», en plass for vår flotte statue av Guds Moder hvor an kan ha en stille stund og gjerne be en rosenkrans. Kanskje vi kan bygge en hage lik den flotte hagen Vår Frue menighet har i Ålesund?

PK entreprenør er allerede i full gang med arbeidene, og de lover oss at kirken skal være klar til konfirmasjonen den 2. juni, og menighetssal og sidefløy skal være ferdig til høsten.

Mariahagen til Vår Frue menighet i Ålesund. Kanskje vi kan få en like flott hage hos oss på Lillehammer?

 

Datoer for konfirmasjon, 1. kommunion og messer på Dokka og Otta i 2018 er klare.

I Mariakirken menighet blir det konfirmasjon lørdag 2. juni kl. 1100.

Det blir konfirmasjon på Otta lørdag 19. mai kl. 1200.

1.kommunion På Lillehammer blir søndag 10. juni og

1.kommunion på Gjøvik blir søndag 27. mai kl. 1700

Vi håper å kunne bruke Mariakirken til konfirmasjon og 1. kommunion på Lillehammer. Blir kirken vår ikke klar til bruk vil konfirmasjonsmessen bli i Lillehammer kirke kl. 1100 lørdag 2. juni og 1.kommunionsmessen bli i Lillehammer kirke kl. 0830 om morgenen søndag 10. juni. Informasjon om kirke og klokkeslett vil bli gitt foreldrene til konfirmantene og 1. kommunionsbarna i god tid.

Datoene for messefeiring i Bykirka på Otta og i bedehuset på Dokka for vårhalvåret 2018 er nå klare. De er publisert lengre ned på denne siden og under fanene Dokka, Otta og messetider.

 

Mariakirken, Weidemannsgate 3B, 2613 Lillehammer:

Mariakirken er stengt fra og med 6. august 2017 for lengre tid på grunn av oppussing.

Høymessen feires i denne tiden i Lillehammer kirke (bildet under), Kirkegata 28,  hver søndag kl. 1400.

Mariakirken in Lillehammer  is closed due to refurbishment. The High mass is celebrated in Lillehammer kirke (The Lutheran main church in the city centre, see picture below)  at 2 PM every Sunday.
 

 

Katekesen (undervisning) for barn i Lillehammer-området foregår i Kirkesenteret til Lillehammer menighet, rett nedenfor Lillehammer kirke. (Adressen er Skoletorget 8, 2609 Lillehammer). Det blir også kirkekaffe.  Se fanen "Katekese" eller "Konfirmant" for mer informasjon.

 

Messe på polsk

Feires hver 1. og 3.  søndag i måneden kl. 14:00 i Søre Ål kirke, Hamarvegen 180, 2614 Lillehammer.

Msze święte w języku polskim odprawiane są w każdą 1. i 3. niedzielę miesiąca o godz. 14.00 w kościele w Søre Ål (w sierpniu 2017 rozpocznie sie przebudowa naszego kosciola katolickiego Mariakirken i bedzie on zamkniety przez blizej nieokreslony czas).

 

Najbliższe msze święte w 2017 roku: 17.12., w 2018 roku: 07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03., 18.03.

Msze święte w języku norweskim w Lillehammer w każdą niedzielę o godz. 08.30 w Lillehammer Kirke, Kirkegata 28

 

 

 

Gjøvik: Fra 18. mars 2018:

Hunn kirke, Åsvegen 35, 2825 Gjøvik

Messe hver søndag kl. 1700

Informasjon om katekesen legges ut senere

 

Otta:

Bykirka, Storgata 21, 2670 Otta

Vårhalvåret 2018 blir messene på følgende lørdager kl.1700:

17. februar, 3. mars, 17. mars, 7. april, 5. mai, 19. mai og 9. juni

NB: Det blir ikke messe 21. april på grunn av prestevielse i Oslo.

 

 

Dokka: 

Bedehuset, Storgata 38, 2870 Dokka

Vårhalvåret 2018 blir det feiret messe på de følgende lørdager kl. 1700:

24. februar, 28. april og 26. mai

Kirkekaffe etter messen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/